Οροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο ice-casino-bonus.gr. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου υποδεικνύει την αποδοχή και τη συμφωνία σας με τους όρους χρήσης που περιγράφονται εδώ. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Οι παρακάτω όροι χρήσης διέπουν την πλοήγηση, την προβολή και τη χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων του.

1. Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του ιστότοπου ice-casino-bonus.gr παρέχεται για γενική πληροφόρηση μόνο. Δεν παρέχεται εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την εγγυημένη επίδοση, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή τη ζημία που προκλήθηκε από την πρόσβαση ή τη χρήση του περιεχομένου.

  • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση ή η διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αυτόματου μηχανισμού ή λογισμικού για παρεμβολή ή παρακώλυση της λειτουργίας του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
  • Δεν πρέπει να αναρτάτε ή να διανέμετε περιεχόμενο που είναι προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα ή περιέχει προσβλητικό, πορνογραφικό, παράνομο ή απειλητικό περιεχόμενο.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Για τον ιστότοπο ice-casino-bonus.gr, την προστασία και την αντιμετώπιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι προτεραιότητά μας. Λάβετε υπόψη ότι κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που περιγράφεται παρακάτω.

Δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μας τα παρέχετε εθελοντικά, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικών φορμών ή επικοινωνίας με την ιστοσελίδα. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διανέμονται, μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.

  • Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή απώλεια.
  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέγονται, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχουμε και να απαιτήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Ο ιστότοπος ice-casino-bonus.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή του περιεχομένου του. Ο ιστότοπος επίσης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακοπή ή καθυστέρηση στην παροχή του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, ανεξάρτητα από τον λόγο.

  • Ο ιστότοπος ice-casino-bonus.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοτόπων που συνδέονται μέσω συνδέσμων. Η διαθεσιμότητα των συνδέσμων αυτών δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με δική σας ευθύνη.
  • Ο ιστότοπος δεν παρέχει εγγύηση ότι ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα πιθανά επιβλαβή στοιχεία. Σε περίπτωση που υποστείτε ζημία από τέτοια στοιχεία, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε εσάς.